ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ သြားေရာက္ပညာဆည္းပူးရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ ကမၻာ႔ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ႀကီး မ်ားကို ယွဥ္တြဲေလ့လာႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာေက်ာင္းသား/သူမ်ား အားလံုးအတြက္ (၂၀၁၀)ခုႏွစ္၏ International Study Camp @ National University of Singapore အစီအစဥ္တစ္ရပ္အား ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း AT&S Co., Ltd. ထံမွ သိရွိရသည္။ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္တြင္ အသက္ (၁၄) ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို လိုက္ပါႏိုင္ၿပီး ၂၀၁၀ ဇြန္ (၂၇)ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္ (၁၀)ရက္ ေန႔အထိ စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ နာမည္ႀကီး အစိုးရတကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား ၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အတူ စင္ကာပူအထင္ကရေနရာမ်ားသို႔ (၁၄)ရက္ၾကာ ေလ့လာလည္ပတ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

             ဤေလ႔လာေရးခရီးစဥ္သည္ ေက်ာင္းမ်ားကုိ သာမန္လည္ပတ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆုံး အစိုးရ တကၠသိုလ္ႀကီး ျဖစ္ေသာ NUS ၏ နာမည္ႀကီး ကထိကမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အလုိက္ Business ၊ Computing ၊ Sustainable Built Environment ၊ Entrepreneurial Marketing ၊ Bio Technology ၊ Singapore Law ၊ Engineering ၊ Arts ႏွင့္ Social Sciences စသည့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သင္ႀကားပုိ႔ခ်ေဟာေျပာမႈမ်ားကို ေန႔စဥ္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး NUS သို႔ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ားကို Admission Department ၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ  ရွင္းလင္း ပို႔ခ်ေပး သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

             ခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ NUS ၏ ေက်ာင္းသားေဆာင္ Pince George Park Residences တြင္ တစ္ဦးကုိ တစ္ခန္းစီ ေနထုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ ေနထိုင္စားေသာက္မႈပံုစံမ်ားကို ကုိယ္တုိင္ ႀကံဳေတြ႔ သိရွိ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

            စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ နာမည္ႀကီး အစိုးရနည္းပညာတကၠသိုလ္ႀကီးျဖစ္သည့္ Nanyang Technological University (NTU) ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ တကၠသိုလ္ႀကီး ျဖစ္ေသာ Singapore  Management  University (SMU) ႏွင့္ Ngee Ann Polytechnic ၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ နာမည္ႀကီး ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ Singapore Institute of Management (SIM) PSB Academy ႏွင့္ Lasalle College of Arts ေက်ာင္း မ်ားကိုလည္း သြားေရာက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္း၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ဘာသာရပ္မ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ ေက်ာင္း ၀င္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္းကို စံုလင္စြာ ရွင္းလင္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

            ေက်ာင္းအားလုံး၏ စာသင္ခန္း ၊ စာၾကည့္တိုက္ ႏွင့္ လက္ေတြ႔ခန္းမ်ား ကိုလည္း ေလ့လာၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဗဟုသုတတိုးပြားေစရန္ NUS Museum ၊ Raffles Biological Museum ၊ Singapore Science Centre ႏွင့္ Singapore Discovery Centre မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာမည့္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ကိုပါ ပူးတြဲစီစဥ္ထားသည္။

            ညေနခင္းႏွင့္ အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ အထင္ကရေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရမည္။ အာရွတုိက္၏ အႀကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းမြန္ဆံုး Universal Studio Theme Park ႏွင့္ အာရွတြင္ အေကာင္းဆံုး ေရကစားပန္းၿခံ Wild Wild Wet (Water Theme Park)ို႔ သြားေရာက္ ေဆာ့ကစားရမည္ျဖစ္ၿပီး စင္ကာပူတိရစၦာန္ရံုတြင္ ေတာရိုင္းသတၲ၀ါမ်ား ညအခါ သြားလာလွဳပ္ရွားေနသည္ကို ၾကည့္ရွဳႏိုင္မည့္ Singapore Night Safari သို႔လည္း ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။

            စင္ကာပူ၏ အဓိက Tourism Attraction ျဖစ္သည့္ Sentosa ကြၽန္းေပၚသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ခ်ားရဟတ္ Singapore Flyer ကုိ သြားေရာက္စီးနင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အေရွ႔ပုိင္း ပင္လယ္ကမ္းေျခ East Coast Beach သို႔ အပန္းေျဖ ခရီးထြက္ ရမည္ျဖစ္သည္။

            ခရီးစဥ္သို႔ လိုက္ပါလိုေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ စင္ကာပူအစုိးရ အသိအမွတ္ျပဳ ပညာေရးအတုိင္ပင္ခံ AT&S Co., Ltd. အေဆာင္ (၅) ၊ အခန္း (၄) ၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္ ၊ လွိဳင္တကၠသိုလ္မ်ားနယ္ေျမ ။ ဖုန္း - ၅၂၁၁၂၅ ၊ ၆၅၂၂၈၈ ၊ ၀၉-၅၀၆၂၁၇၁ တို႕သို႕  ဆက္သြယ္စံုစမ္းၿပီး စာရင္းေပးသြင္း ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

            ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ပညာသင္ၾကားလုိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ နာမည္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကုိ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ သံုးသပ္ကာ တက္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ားကိုပါ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

            ခရီးစဥ္ အစအဆံုးအတြက္ စင္ကာပူ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ၊ ေလဆိပ္ႀကိဳ / ပို႔ ၊ ေန / စား / သြား / လာ စရိတ္ၿငိမ္း စီစဥ္ထားေသာ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လိုက္ပါလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ Passport ရွိထားရန္ လိုအပ္ၿပီး ခရီးစဥ္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစရန္အတြက္လည္း အထူးစီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္ ။