ခ်စ္ျခင္းကိုေပး
ေဖးမျမတ္ႏိုး
အားကိုးေစ….လို႔
ကိုယ့္လက္ကိုဆဲြ
တဲြေခၚမယ့္လူ
ကိုယ့္ခ်စ္သူဟာ
မင္းတစ္ေယာက္ထဲသာ ျဖစ္ေစခ်င္တာ….။
ဒီလိုပါပဲ
စဲြကာ ေမွ်ာ္မွန္း
တဲြေခၚမယ့္လမ္းမွာ
လွမ္းလာတဲ့ မင္းလက္ကိုဆဲြ
မယိုင္လဲတဲ့ေျခလွမ္းနဲ႔
ခိုင္ျမဲစြာဆုပ္ကိုင္ရင္း
ပိုင္ဆိုင္သမွ် ကိုယ့္ခ်စ္ျခင္း
မင္းအတြက္လို႔ ႏွင္းအက္ကာ
(အရာရာမွာ….)
မင္းအိပ္မက္ေတြရဲ႕ ပိုင္ရွင္ဟာလည္း
ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းသာ ျဖစ္ေနခ်င္တာ….။