လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ အိုင္တီရဲ႕ရိုက္ခတ္မႈၾသဇာအရွိန္အ၀ါက တာသြားလွတယ္။ အိုင္တီရဲ႕ၾသဇာဟာ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းကိုလည္း ရိုက္ခတ္တယ္။ မိသားစုအလိုက္၊လုပ္ငန္းေတြ၊ အလုပ္သမားစြမ္းအားစုေတြ ေနာက္ၿပီးလူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ရပ္လံုးကိုလည္း ရိုက္ခံတယ္။ ဒါေပမဲ့ အို္င္တီရဲ႕ရိုက္ခတ္မႈၾသဇာဟာလူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အေပၚက်ေတာ့ တူညီမႈ မရွိျပန္ဘူး။ အင္းေျပာရရင္ အိုင္တီရဲ႕အက်ဳိးေက်းဇူးရလဒ္က ပညာဥာဏ္အဆင့္ျမင့္သူက ပညာဥာဏ္အဆင့္နိမ့္သူထက္ ပိုၿပီး ခံစားရႏိုင္တယ္ေလ။ ဒီလိုဘဲ ပညာကြဲျခားသြားတာနဲ႔လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ၀င္ေငြအနည္းအမ်ားက ကြဲျပားျခားနားသြားေစတာကိုေတြ႕ရွိရတယ္။ သူမ်ား ေျပာလို႔သာ အိုင္တီရတယ္ အိုင္တီဆိုတာ ဘာလဲ။ ဒါဟာ ျပန္စဥ္းစားရမဲ့အခ်က္ပဲေနာ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ(အိုင္တီ) ဆိုသည္မွာ အင္းအလြယ္ဆံုး ေျပာရရင္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ကို အသံုးခ်ျခင္းကို ေခၚဆိုတာပဲ။ တစ္နည္းေျပာရရင္ အိုင္တီေပၚေပါက္လာတာနဲ႔အမွ် လူေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ လုပ္အားေတြကို သက္သာေစၿပီး တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္ႏိုင္ငံ၊ တစ္ေနရာနဲ႔ တစ္ေနရာကိုျမန္ဆန္ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈျမန္ဆန္လာတာကို ေတြ႕ရွိရတယ္။ ဒီလိုဘဲ အိုင္တီေပၚေပါက္လာတဲ့အတြက္ ကြၽန္မတို႔လို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားမ်ားနဲ႔ တန္းတူ အလုပ္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္သလို ၀င္ေငြလစာဟာလည္း တန္းတူနည္းပါး ရရွိလာခဲ့ၿပီေလ။ တစ္ေန႔နဲ႔ တစ္ေန႔ ေျပာင္းလဲလာေနတဲ့ အိုင္တီေခတ္လို႔ ဆိုရေတာ့မွာေပါ့။ ခုေခတ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားဟာ အမ်ဳိးသားမ်ားနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းၿပီး မ်က္စိဖြင့္နားဖြင့္ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ၾကတာကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနတဲ့ေခတ္ႀကီးကို ေက်းဇူးတင္ရမလိုေတာင္ျဖစ္ေနရၿပီေလ။ ကြၽန္မကေရာ အိုင္တီဆိုတာ နားလည္ၿပီလား။ အိုင္တီပိုင္းကိုေလ့လာရင္ေကာ မတိုးတက္ႏိုင္ဖူးလား။ ကြၽန္မလို နလပိန္းတံုးတစ္ေယာက္ရဲ႕ေခါင္းထဲ အေတြးေတြ ၀င္လာခဲ့တာ ဘာေၾကာင့္လဲ ဒါဟာ ရွင္းရွင္းေလးပဲ။ အိုင္တီေၾကာင့္ေပါ့။ ကြၽန္မလည္း ဒီတိုးတက္ေနတဲ့ေခတ္ႀကီးထဲ လူေတြထဲမွာ ႀကိဳးစားရင္ ပါလာႏိုင္ေတာ့မွာေပါ့ေနာ္။ သူမ်ားေတြ ေရွ႕ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္မက ေနာက္ခ်န္ေနရစ္ရရမလား။ ငါေကာ ႀကိဳးစားရင္ မျဖစ္ႏိုင္ဖူးလား။ ခုမွ စတင္မဲ့လမ္းအတြက္ တစ္ခါတေလ အားငယ္မိတာေတာ့ အမွန္ပါ။ စမ္းတ၀ါး၀ါးေလွ်ာက္ေနတဲ့လမ္းမွာ ငါဟာ လမ္းဆံုးကို ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါ့မလား။ ငါ့လို ဘာပညာဘာအစြမ္းအစမွ မရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အိုင္တီနဲ႔နီးလာမလား။ ေ၀းေနေသးလားဆိုတာကို ဆန္းစစ္ရင္း အိုင္တီေလာကႀကီး အျမဲတည္တံ့ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေနပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေနမိပါေတာ့တယ္။