ေၾသာ္....
လူေတြ လူေတြ
မေကာင္းတာေျပာလည္း သူတို႔
ေကာင္းတာေျပာလည္း သူတို႔
ဟုတ္တာေရာ
မဟုတ္တာေရာ
မွန္တာေရာ
မမွန္တာေရာ
အေသးအမႊားေရာ
အျပင္းစားေရာ
လိုတာေရာ
ပိုတာေရာ
ေရာတာေတြမ်ားေနေတာ့
အဲေတာ့....
ေသာက္ေနက် ေကာ္ဖီထဲ
ေရေႏြးေရာတာ မ်ားသြားပါလား.....
ေၾသာ္....
လူေတြ လူေတြ