သိပၸံပညာရွင္ႀကီး ေအဒီဆင္သည္ သူ၏ စမ္းသပ္ရွာေဖြမႈ ေအာင္ျမင္သည့္အတြက္ အထိမ္းအမွတ္ပဲြ က်င္းပျပဳလုပ္ေနသည္။ ပါတီ တက္ေရာက္လာေသာ သတင္းစာဆရာ တစ္ဦးက သိပၸံပညာရွင္ႀကီး ေအဒီဆင္ကို
ဆရာ ေအာင္ျမင္မႈဟာ ဆရာရဲ႕ကံေၾကာင့္လား။
ဟု ေမးလိုက္သည္။
သတင္းစာဆရာတစ္ဦးေမးေသာ ေမးခြန္းကို ေအဒီဆင္က ျပံဳးၿပီး အေျဖျပန္ေပးသည္။
ကံ မလို႔ က်ဳပ္ ေအာင္ျမင္တာ မဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ အေၾကာင္းတရားကို ရွာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဥာဏ္က တစ္ေအာင္စေလာက္ပါၿပီး ၀ီရိယက တစ္တန္ေလာက္ပါတယ္။
ေအဒီဆင္၏စကားကို အေသအခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္သင့္သည္။ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းကိစၥတစ္ခုခု ေအာင္ျမင္မႈမရွိလွ်င္ ကံကို ႐ုိးမယ္ဖဲြ႕ၿပီး
ငါ ကံဆိုးလွခ်ည္လား
ဟု ျမည္တမ္းေနၾကသည္။ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းကိစၥထေျမာက္ေအာင္မႈ မရွိျခင္း၌ ၀ီရိယ၏ အပိုင္းအစ ဘယ္ေလာက္ပါသနည္းဆိုသည္ကိုမူ ထည့္တြက္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ကံကိုသာ အေၾကာင္းတရားအျဖစ္ ပုံခ်ေနၾကသည္ျဖစ္၍ ၀ီရိယကို ေမ့ေနၾကသည္။


ပါရဂူစာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္