စိတ္ထားမတတ္ေသးတဲ့ မိဘ စိတ္ထားတတ္ေအာင္
စိတ္ထားတတ္ၿပီးသား မိဘ ပိုၿပီး ပိုၿပီး စိတ္ထားတတ္ေအာင္
လမ္းညႊန္ေဖးမေပးရင္ မိဘေက်းဇူးေက်ပါတယ္။

ကုသိုလ္မလုပ္ေသးတဲ့ မိဘ ကုသိုလ္လုပ္ေအာင္
ကုသိုလ္လုပ္ေနတဲ့ မိဘ ကုသိုလ္ ပိုၿပီး ပိုၿပီး
တိုးလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရင္ မိဘေက်းဇူးေက်ပါတယ္။

တရားမရွိေသးတဲ့မိဘ တရားရွိေအာင္
တရားရွိၿပီးသား မိဘ ပိုၿပီး ပိုၿပီး
တရားရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ျဖည့္ဆည္းေပးရင္
မိဘေက်းဇူးေက်ပါတယ္။

ပိုၿပီး ျပည့္ျပည့္စုံစုံသိခ်င္ရင္ အရွင္ဆႏၵာဓိကရဲ႕ ႏို႔ႏွစ္လုံးဖိုးေက်ပါတယ္ (၂၀၀၄ ခုႏွစ္) ထုတ္
စာအုပ္ကို ဖတ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ သတင္းေကာင္းပါးပါရေစ။ တရားေခြနားေထာင္ခ်င္တဲ့ မိတ္ေဆြေတြအတြက္ေပါ့။
အခု ယမင္းအိမ္မွာ နားေထာင္ေနတဲ့တရားေခြေတြရွိပါတယ္။ ခုတစ္ေလာ နားေထာင္ျဖစ္တဲ့ တရားေခြ ေတြကေတာ့ အရွင္ေဒါက္တာ ေကာ၀ိဒ ေဟာတဲ့ အေမြခံထိုက္သူ ျဖစ္ပါေစ ႏွင့္ အေမအိုရဲ႕ ဓမၼေအာင္လံဆိုတဲ့ တရားေခြျဖစ္ပါတယ္။ အေမအိုဟာ သားသမီး ၁၄ ေယာက္ရဲ႕ မိခင္ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ သားသမီးေတြက မေကၽြးႏုိင္လို႔ ဓမၼရိပ္ကို ေရာက္သြားၿပီး ရဟန္းႏၱာမ ျဖစ္သြားတဲ့အေၾကာင္းကို ေဟာပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ကို
တရားရဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ မိတ္ေဆြတို႔လည္း အားရင္ နားေထာင္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။