၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ကမၻာ့အေနာက္ျခမ္းရဲ႕ ညခ်မ္းေကာင္းကင္မွာ ဆန္းစေသာ္တာ ေငြေလွ လျခမ္းနဲ႔ ေတာက္ပ စူးလင္းေနတဲ့ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္စံုတဲြကို ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဆည္းဆာအလြန္ကာလမွာ ေနမင္းႀကီး ကြယ္တဲ့ေနရာမွာ အနီးတစ္၀ိုက္မွာ ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
    အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပကဲ့သို႔ေသာ ေျမာက္အလယ္ပိုင္း လတီၱတြဒ္ေဒသေတြမွာ လူေတြဟာ ေငြေလွ လျခမ္းနဲ႔ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္တို႔ကို အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ လအနီးမွာ ေနတစ္ဆူပမာ ေတာက္ပေနတဲ့ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ႀကီးကို ကမၻာ့အႏွံ႔အျပားမွ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ကမၻာမွ အေတာက္ပဆံုး ေတြ႕ျမင္တဲ့ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ကို ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္နဲ႔ မွားယြင္းဖြယ္ မရွိပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္က ေနမင္းႀကီးမွလဲြရင္ အေတာက္ပဆံုးျဖစ္ေနၿပီး လနဲ႔လည္း နီးကပ္စြာ တည္ရွိေနတာေၾကာင့္ပါပဲ။ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းမွာ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္က အထက္တက္ၿပီး ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္အနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာတာကို ေတြ႕ရမယ္။
       ကမၻာေပၚရွိ ေဒသအလိုက္ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ သို႔မဟုတ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ ဆည္းဆာအလြန္မွာ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္နဲ႔ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္တို႔ နကၡတ္ခ်င္း ယွဥ္တဲြေနပံုကို ေတြ႕ရွိရလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းမွာ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္နဲ႔ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္တို႔ကို ရွာေဖြေလ့လာၾကည့္သင့္တယ္။ ေနနဲ႔ ဒုတိယအနီးဆံုး ပတ္လမ္းေၾကာင္းက ၿဂိဳဟ္မွာ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္က ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ထက္ ေရြ႕လ်ားမႈပိုၿပီး လ်င္ျမန္တယ္။ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ရဲ႕ ေရြ႕လ်ားမႈႏႈန္းက တစ္စကၠန္႔ကို ၂၁ မိုင္ျဖစ္ၿပီး ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကေတာ့ တစ္စကၠန္႔ကို ၈ မိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေရြ႕လ်ားၿပီး ေနမင္းႀကီးကို လွည့္ပတ္ေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ ေကာင္းကင္ကို ေမာ့ၾကည့္ၿပီး အရမ္းေတာက္ပေနတဲ့ ၾကယ္ေမာင္ႏွံလို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရေနၿပီေပါ့။ ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ ၾကည့္လိုက္ဦးေနာ္။ ခဏတာ စိတ္ခ်မ္းသာမႈေတာ့ ရလိမ့္မယ္ထင္မိပါတယ္။

ကၽြန္မ ဖတ္ခဲ့မိတဲ့ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဂ်ာနယ္စာအုပ္ထဲက ျပန္လည္ တင္ျပလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
အားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ...