8/10/2008

ေရ႔ျမန္မာမွ ၾကိဳဆိုပါတယ္ရွင္


ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ပိုစ့္ေရးျခင္းကို ရပ္နားထားပါတယ္။

No comments: