ဒီေန႔သည္ ကမၻာ့သူငယ္ခ်င္းမ်ားေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုရက္မွာ ကိုယ့္အေပၚ အရမ္းေကာင္းတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြကို အရမ္းသတိရမိပါတယ္။ တစ္ခါတေလမွသာ ေတြ႕ရေတာ့တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ အားလံုးလည္း အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မႈရရွိႏုိင္ပါေစလို႔ ဒီကေန႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။ ေျပာရင္းနဲ႔ တစ္ဆက္တည္း ေျပာပါရေစ။ ဒီတစ္ပတ္လုံး အလုပ္အခ်ိန္ပိုဆင္းရမွာ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင္း စာေရးျခင္းကို ခဏရပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း....
လာလည္ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းမ်ားကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။