မေမ့သင့္ေသာေန႔တစ္ေန႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါၿပီ

ေၾသာ္ ေျပာရဦးမယ္။ ခုေခတ္ကေလးေတြက အာဇာနည္ေန႔ဆိုတာ R ဇာနည္ရဲ႕ ေမြးေန႔လားတဲ့။
ရင္နာရပါဘိ.....