အပိုလိုလိပ္ျပာ (Apollo Butterfly) ဆိုတာက Papilionide လိပ္ျပာမ်ဳိးႏြယ္၀င္ လိပ္ျပာတစ္မ်ဳိးပါပဲ။ ဥေရာပတိုက္ရဲ႕မီတာ ၁၀၀၀ မွ မီတာ ၂၀၀၀ အထိ ျမင့္မားတဲ့ေတာင္တန္းေတြေပၚမွာ က်က္စား ပ်ံ၀ဲေလ့ရွိတဲ့ လိပ္ျပာေတြျဖစ္တယ္။ ပန္းေတာအုပ္ေတြနဲ႔ ေတာင္တန္းေပၚက လြင္ျပင္ေတြကေတာ့ မ်ဳိးတံုးမယ့္ အႏၱရာယ္ကို ပဲြဦးထြက္ ရင္ဆိုင္ၾကရမယ့္ အင္းဆက္ ပိုးေကာင္မ်ဳိးႏြယ္ေတြထဲက မ်ဳိးႏြယ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ျပီး ဖင္လန္နဲ႔ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ အပိုလိုလိပ္ျပာ အေရအတြက္ အံ့မခန္း က်ဆင္းေလ်ာ့နည္းလာတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီလို ျဖစ္ရသလဲဆိုတာကိုေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ မသိရေသးဘူး။ ေရာဂါတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းတြက္ဆေနၾကတာေပါ့ေလ။ အက္စစ္မိုး ရြာသြန္းျခင္းနဲ႔ အပိုလိုလိပ္ျပာ ကပ္သင့္ရျခင္းတို႔ ဆက္စပ္မႈ ရွိႏိုင္တယ္လို႔ အႏုမာန တြက္ဆၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအပိုလို လိပ္ျပာေတြကို ခါကာဘိုရာဇီေတာင္တန္းေပၚမွာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရတယ္။ ဥေရာပမွာ မ်ဳိးတံုးသြားတဲ့ အပိုလိုလိပ္ျပာေတြကို ၾကည္ႏူးဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ျခင္းဟာ လူသားေတြအတြက္ မဂၤလာတစ္ပါးလို႔ ဆိုတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သဘာ၀ႀကီး တည္တံ့သာယာေနျခင္းဟာ လူသားေတြ ဆက္လက္တည္တံ့ႏိုင္ခြင့္ရွိေနျခင္း ့ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။