ေလာကသဘာ၀အရ
ေန၀င္ခ်ိန္ရွိသလို
ေနထြက္ခ်ိန္လည္းရွိခဲ့
သဘာ၀တရားက
သူ႕အလိုလို အားျဖည့္ေပးခဲ့
လူေတြမွာေကာ
..........
စဥ္းစားစရာေတြ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့
အရာအားလံုးဟာ
မေျပာင္းလဲဘဲ အျမဲတည္တံ့ႏိုင္ပါ့မလား
ေလာကဓံသေဘာ
လြန္ဆန္လို႔ ရပါ့မလား
ေၾသာ္....
ငါလည္းပဲ ေလာကီသားေပမို႔
ေလာကကို ရဲရဲရင္ဆိုင္ဖို႔
လူ႔ေလာကထဲေရာက္ရွိလာခဲ့
ဘ၀ဆိုတာ...
အငိုနဲ႔ စ
အငိုနဲ႔ ဆံုး
ေလာကသေဘာ စဥ္းစားမိေသာအခါ
အရာရာ ယုံၾကည္ဖို႔ ခက္တယ္ကြယ္...