တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ဘေလာဂ္ဂါေတြရဲ႕ ကိုယ္စား
ကိုယ္တို႔ေျမရဲ႕ ဘေလာဂ္ဂါမ်ားကို
ေလးစားစြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္လိုက္ပါရဲ႕။
ယေန႔ကမၻာမွာ
မေရရာမေသခ်ာတာေတြဖယ္ထား
မႈန္မႊားမႊား ေ၀၀ါး၀ါးေတြမရွိ
ပကတိအတိုင္း ထိေတြ႕ရသလို
တိုးလွ်ဳိေပါက္ကို ေတြ႕ျမင္ပတ္သက္ခြင့္ရခဲ့။
ပညာေခတ္ရဲ႕ အိုင္တီနယ္ပယ္
က်ယ္၀န္းသေလာက္  နက္႐ႈိုင္း
လိႈင္းေတြ အဆင့္ဆင့္ပြား
ကမၻာမျခား တစ္သားတည္းျဖစ္။
ဒီကာလ ပညာရွာ
မသိႏိုင္တာ ဘာမွမရွိ
သိခ်င္တက္ခ်င္စိတ္သာ အရင္းခံထား
ဘာမ်ားသိခ်င္ပါသလဲ။
ဘေလာဂ္ေတြဖြင့္ အသင့္တင္ေပးထားရဲ႕
လိုခ်င္တာလား၊ သိခ်င္တာလား
လွ်ဳိ႕၀ွက္ေခတ္မ်ား လြန္ေျမာက္
ေ၀ေပးတဲ့ေခတ္ေရာက္ေနၿပီ
တစ္ေယာက္သိအကုန္မွ်
တစ္ေယာက္ရအကုန္ယူ
သာလည္းအတူ နာလည္းအတူ
၀ါသနာတူ ေစတနာတူ
ေ၀ဒနာပါတူတဲ့ ဘေလာဂ္ဂါေတြကိုယ္စား
ကိုယ္တို႔ေျမရဲ႕ တာ၀န္ေက် ဘေလာဂ္ဂါမ်ားကို
ေလးစားစြာႏႈတ္ခြန္းဆက္
ကမၻာႀကီးအတြက္ ရွင္သန္ေစ။