တစ္ပတ္စေန ေရာက္လို႔လာ
တို႔အဖဲြ႕ေတြ ေပ်ာ္ေနတာ
ကုသိုလ္ေရးမို႔ ဘုရားေရာက္လာ
ဘုရားပတ္ခါ တံျမက္လွည္း
ေစာင္းတန္းကိုလည္း မခ်န္ပါကြဲ႕
တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ ၀ိုင္းလို႔ကူ
ပဠာန္းရြတ္ဖို႔ က်န္ေသးတာ
ခဏနားကာ အေအးေသာက္
ဟုိတစ္စု သည္တစ္စု ထိုင္လို႔ေသာက္
ျပံဳးလို႕ ရႊင္လို႔ ကုသိုလ္ျပဳ
တို႔အဖဲြ႕ေတြရဲ႕ ေကာင္းမႈ
အမ်ားသူငွါ ဘုရားဖူးေရး
တို႔အဖဲြ႕ေတြ က်န္ေဆာင္ေပး
တို႔ျပဳသမၽွ ကုသိုလ္ေတြ
နတ္လူသာဓုေခၚလို႔ကြယ္
ပီတိေ၀လို႔ တို႔လူေတြ
စေနေန႔ကို ေမၽွာ္လို႔ေန
ကုသိုလ္ေရးမို႔ တို႔ေပ်ာ္ေပ
စည္းလံုးညီစြာ လုပ္ေဆာင္ၾကစို႔။