တို႔ေတြ မနက္ျဖန္္
မခံႏိုင္လြမ္း
မေတြ႕ၾကနဲ႔
ေ၀းၾကရတဲ႔
ရက္ေပါင္းေတြထဲ
အလြမ္းေတြကို သီဖဲြ႕
အလီလီ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္လို႔
ႏွစ္သစ္ကူး တစ္မ်ဳိး
တိုးလို႔ အခ်စ္ေတြထူး
ဘယ္ၿမိဳ႕ဘယ္၀ယ္
ေရာက္ေနသိမသိ
အိမ္မက္ထဲက
သခင္တစ္ေယာက္
ရည္ရြယ္ေမွ်ာ္ကာ
မွန္းဆကာလြမ္း
သတိရကာ
တမ္းတေနလဲ
အေၾကာင္းမထူးတာျဖင့္
အတာတန္ခူးကို
ေရာက္ရိွခဲ့ျပန္ေပါ့
ကံၾကမၼာ ယိုးမယ္ဖြဲ႕ရရင္ျဖင့္
ဆံုႏိုင္ဖို႔ အခြင့္ရွိရင္ကြဲ႕
ကံဇာတ္ဆရာရယ္
ဒီတန္ခူး ႏွစ္ကူးမွာ
အလွည့္ေပးလွည့္ပါဦး....