ႏွစ္ကူးမွာ လူတိုင္းကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစခ်င္သည့္ စိတ္ဆႏၵျဖစ္ေပၚေနမိပါတယ္။
အဲဒီမွာ စဥ္းစားစရာအခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ လူေတြကို ပိုၿပီး
စိတ္ခ်မ္းသာေစျခင္းသည္ ပိုက္ဆံလား ဒါမွမဟုတ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ေသာ
မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ကိုယ့္ရဲ႕အနီး၀န္းက်င္က လူေတြလား။
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း
ေပ်ာ္ရႊင္ရေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တြင္ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အေနအနီးအေ၀းေပၚ
မူတည္ၿပီး မိတ္ေဆြမ်ားအၾကား အေပ်ာ္သက္ေရာက္ပံုကလည္း ကြာပါတယ္။ ဥပမာ
တစ္မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ေနလွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ၂၀
ရာခိုင္ႏငန္းရႏိုင္ၿပီး ကပ္လ်က္တြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ေသာ
သူတစ္ေယာက္ရွိလွ်င္ အေပ်ာ္ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရသည္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။
ထိုမိတ္ေဆြမ်ားေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္လည္း တစ္ႏွစ္ခန္႔
တာရွည္သည္ဟု ဆိုထားၾကျပန္ပါတယ္။ သင္လည္း သင့္အနီးမွ
ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးႏုိင္ေသာ/ေပးေနေသာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အျမဲသတိရ
အမွတ္ရေနမယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။
လူတိုင္း၀န္းက်င္မွ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားကို
ေပ်ာ္ရႊင္မႈေ၀မွ်ေနၾကမယ္ဆိုရင္ အားလံုးသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔
အသက္ရွင္ေနသူမ်ားျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သင္လည္း ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွ
မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ခုခ်က္ခ်င္းပဲ
မွ်ေ၀ခံစားၾကည့္ပါလား။ သင့္ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွတစ္ဆင့္
မိသားစု၊ အိမ္နီးခ်င္း၊ အလုပ္အကိုင္အထိ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနမယ္လို႔ ကၽြန္မ
ျမင္မိပါတယ္။ မယုံရင္ စမ္းသပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ႏုိင္ငံတကာ သုေတသီတို႔က
ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ ကူးစက္တတ္သည္လို႔ ေလ့လာေတြ႕ရွိထားၾကပါတယ္တဲ့။ အဲ အဲဒီမွာ
ေျပာစရာ ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ ၀မ္းနည္းမႈကေကာ မကူးစက္တတ္ဘူးလားဆိုတဲ့
ေမးခြန္းပါပဲ။ ၀မ္းနည္းမႈသည္လည္း ကူးစက္တတ္သည္ဆိုေသာ္လည္း
ေပ်ာ္ရႊင္မႈေလာက္ မဟုတ္ေပ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္
သံုးဒီဂရီခန္႔ေရာက္သြားသည့္တိုင္ အေပ်ာ္က သက္ေရာက္တုန္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။
သံုးဒီဂရီဆိုသည္မွာ မိတ္ေဆြ၏ မိတ္ေဆြမွတစ္ဆင့္ အျခားမိတ္ေဆြတစ္ဦးထံ
ေရာက္သြားျခင္းကို ဆိုလိုတာပါ။
ေငြပိုေငြလွ်ံ သိန္းရာနဲ႔ခ်ီရိွျခင္းကလည္း လူတစ္ေယာက္ကို ၂
ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေပ်ာ္ႏုိင္သည္ဟု ပညာရွင္ေတြက ဆိုထားၾကျပန္ပါေသးတယ္။
ကၽြန္မကေတာ့ ေငြေၾကးအဲေလာက္မရွိတဲ့အတြက္
ဘယ္ေလာက္ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေၾကာင္း မသိေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေပ်ာ္က်ေတာ့
သံုးဒီဂရီမိတ္ေဆြထံမွ ရသည့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈထက္ မပိုေၾကာင္း သုေတသီတို႔က
ေျပာၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ စကားပံုတစ္ခုကို ကၽြန္မ သတိရမိျပန္ပါတယ္။
ဘာလဲဆိုေတာ့ သင္ရယ္လွ်င္ အားလံုးလိုက္ရယ္လိမ့္မယ္။ သင္ ငိုလွ်င္ေတာ့
တစ္ေယာက္ထဲငိုေပေတာ့တဲ့။ ဒီေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာမႈေပးတာသည္လည္း
မိတ္ေဆြမ်ားထံမွလို႔ သင္ယူဆလို႔ရၿပီလား။ သင့္၀န္းက်င္ကို အေပ်ာ္မ်ားနဲ႔
ဖန္တီးခ်င္ရင္ေတာ့ သင့္ထံမွ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း
သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ခုခ်က္ခ်င္းပဲ ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါလို႔ ေျပာၾကားရင္း
ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိေသာသူသည္ ေအာင္ျမင္မႈကို အလြယ္တကူဖမ္းဆုပ္ယူႏိုင္တဲ့လူသာ
ျဖစ္ပါေၾကာင္း သင့္အား ကၽြန္မရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို
ျပန္လည္ေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားနဲ႔အတူ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း
တိုးပြားႏုိင္ပါေစလို႔ ႏွစ္သစ္မွာ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ပါေစ။