ဒီတစ္ခါေတာ့ တကယ္ပါ... ေအာက္က ေနာက္ထားတဲ့ စာေၾကာင့္ အလုပ္လိုခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ အလုပ္ဆိုတာ လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ အလြန္ေပါပါတယ္။ လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိဖို႔သာ လိုတာပါ။ ေနာက္အဆင္ေျပရင္ အလုပ္ေခၚတဲ့ဆိုက္ေတြ တင္ျပေပးပါမယ္။


Industrial Engineering CAD Software အသစ္ကို ကိုယ္တိုင္ေလ့လာရန္စိတ္အားထက္သန္သူ (သို႕) ကိုယ္တိုင္ေလ့လာႏိုင္စြမ္းရွိသူ

- AutoCAD အေျခခံရွိရမည္ျဖစ္ျပီး Engineering Background ရွိပါက မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။
- စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို အျမန္ဆက္သြယ္ပါ။
- ေက်ာင္းျပီးခါစ လူငယ္မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ - ဖုန္း 562077, 0950 65866
CV Form တင္ရန္ - အမွတ္ (၁၃) ဌာနာလမ္း၊ အလံုရဲစခန္းအနီး၊ အလံုျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္