တို႔ေတြ မနက္ျဖန္
မခံႏိုင္လြမ္း မေတြ႕ၾကနဲ႔
ေ၀းၾကရတဲ့ရက္ေပါင္းေတြထဲ
အလြမ္းေတြကို သီဖဲြ႕အလီလီ
ႏွစ္ေဟာင္းကုန္လို႔ ႏွစ္သစ္ကူး
တစ္မ်ဳိးတိုးလို႔ အခ်စ္ေတြထူး
ဘယ္ၿမိဳ႕ဘယ္၀ယ္ ေရာက္ေနသိမသိ
အိမ္မက္ထဲက သခင္တစ္ေယာက္
ရည္ရြယ္ေမွ်ာ္ကာ မွန္းဆကာလြမ္း
သတိရကာ တမ္းတေနလဲ
အေၾကာင္းမထူးတာျဖင့္
အတာတန္ခူးကို ေရာက္ရိွခဲ့ျပန္ေပါ့
ကံၾကမၼာ ယိုးမယ္ဖြဲ႕ရရင္ျဖင့္
ဆံုႏိုင္ဖို႔ အခြင့္ရွိရင္ကြဲ႕
ကံဇာတ္ဆရာရယ္
ဒီတန္ခူး ႏွစ္ကူးမွာ အလွည့္ေပးလွည့္ပါဦး....