ကိုမ်က္စိကို ဆုေပးသူကေတာ့ ပဲြစီစဥ္သူ ကိုေဇာ္ေဇာ္ျဖစ္ပါတယ္ရွင့္။