ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္တြင္ "Ethic And Logical Thinking" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ၂၄ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႕ ညေန ၅ နာရီတြင္ က်င္းပပါမည္။
ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမည့္သူမွာ Wise College တြင္ Principal ႏွင့္ ADDA System Software Development Group တြင္ CEO တာဝန္ယူထားေသာ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္း ျဖစ္ပါသည္။

စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ရက္ အဂၤါေန႕ ေနာက္ဆုံးထား၍ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္တြင္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ တယ္လီဖုန္း၊အီးေမးလ္
တို႕ျဖင့္လည္းစာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ျပီး ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မွာ ၂၅၄၆၅၈/၂၅၆၂၉၀ လိုင္းခြဲအမွတ္ ၃၃၁၆ ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာမွာ library.enquiries@mm.britishcouncil.org
ျဖစ္ပါသည္။ အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ စာရင္းေပးတက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး စာၾကည့္တိုက္သို႕ လာေရာက္ေသာအခါ မွတ္ပုံတင္(သို႔) ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္(သို႔) ေက်ာင္းသားကဒ္
တစ္ခုခုယူေဆာင္လာရန္လိုပါသည္။

စာၾကည့္တိုက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကိုအေသးစိပ္သိရွိလိုပါက British Council Website သို႔မဟုတ္ www.myanmar-network.net သို႔မဟုတ္

www.facebook.com/britishcouncil.myanmar သို႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈကာဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။