လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာတာနဲ႔အမွ် လူမႈ၀န္းက်င္တြင္ အမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္က်င္လည္ရမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားနဲ႔ စကားေျပာဆိုရာတြင္ လူအမ်ား ႏွစ္သက္သည့္ စကား၊ နား၀င္ခ်ဳိေသာ စကား အမ်ားလက္ခံႏုိင္ေသာ စကားႏွင့္ လက္မခံႏုိင္ေသာ စကားမ်ားလည္း ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ယခုတင္ျပခ်င္ တာကေတာ့ လူမႈပရိသတ္အလယ္မွာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့နဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာ ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔ မိမိေျပာခ်င္ေသာ စကားမ်ားကို လူမ်ားစိတ္၀င္စားဖို႔နဲ႔ ဂရုတစိုက္နားေထာင္ေစရန္ အတြက္ ေတြ႕ၾကံဳရသမွ် ေျပာျပရျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကၽြန္မတို႔အားလံုးသည္ ေမြးလာကတည္းက စကားေျပာေကာင္းေသာ သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ဒီလိုျဖစ္လာေအာင္ ေလ့လာေလ့က်င့္ယူၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေလးေတြ ေျပာျပခ်င္ ပါတယ္။ ကၽြန္မ အရင္တုန္းက လူအမ်ားအလယ္မွာ စကားေျပာဖို႔ ႏႈတ္ဆြံ႕အ ၿပီး မ၀ံ့မရဲျဖစ္တဲ့သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာဘဲြ႕လြန္ဒီပလိုမာတက္ၿပီးေနာက္ ပေရာဂ်က္ ႏွစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ တစ္ခုက ICT Development ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေနာက္တစ္ခုက Software Project လုပ္ရပါတယ္။ ပေရာဂ်က္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကို အဖဲြ႕၀င္ငါးဦးနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းဖို႔ ေက်ာင္းက သတ္မွတ္ခ်က္ခ်ေပးပါတယ္။ ပေရာဂ်က္ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ အဖဲြ႕အစည္းနဲ႔ေနဖို႔ က်င့္သားရလာသလို တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးစိတ္ဓာတ္အရေကာ ေနထိုင္မႈပံုစံေတြပါ ညွိယူရတဲ့ အေနအထားေတြပါ ရွိလာခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္မ ေျပာခ်င္တာက ေနာက္ဆံုး အဆင့္အေနနဲ႔ Presentation ေလးခါ ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ပထမတစ္ခါက အစမ္းေလ့က်င့္မႈနဲ႔အတူ ဆရာေတြ အမ်ားႀကီးအလယ္မွာ ကိုယ္ေရးသားထားတဲ့ Development Plan ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔တာ၀န္ခဲြထားတဲ့အတိုင္း ကိုယ့္အပိုင္းနဲ႔ ကိုယ္ ေျပာၾကားၿပီး အျပန္အလွန္ေမးခြန္းေတြ ေျဖၾကားရပါတယ္။

 ေနာက္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအမ်ားနဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအလယ္မွာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းကို ခ်ျပရတဲ့အခါ စင္ေပၚတက္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ စင္ေအာက္မွာရွိတဲ့ လူထုပရိသတ္ကို ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္မ နည္းနည္းတြန္႔သြားမိပါတယ္။ ငါေျပာတာ အမွားပါသြားရင္ သူတို႔ေတြ ဘာေျပာမလဲဆိုတဲ့ အေတြး၀င္သြားမိ ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ကိုယ့္အလွည့္ေရာက္ေျပာရမယ့္အပိုင္းကို အသံတုန္တုန္နဲ႔ စၿပီး ရွင္းျပရင္း စာထဲ စိတ္ေရာက္သြား တဲ့အခါ စင္ေအာက္မွာ ရွိေနတဲ့ လူထုကိုလည္း မျမင္ေတာ့ပဲ ရွင္းျပတာလည္း ဘယ္လိုၿပီးလို႔ ၿပီးသြားမွန္းေတာင္ မသိလိုက္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြနဲ႔ Presentation ေလးခါစလံုး ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕စြာ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အမ်ားရဲ႕ အလယ္မွာ ရဲ၀ံ့စြာ ရပ္တည္ၿပီး အားလံုးရဲ႕ ဂရုတစိုက္ စိတ္၀င္စားျခင္းကို ခံစားရရွိေစရန္ Presentation တစ္ခုမွာ ဘာေတြလိုအပ္မလဲ၊ ဘာေတြ ျပင္ဆင္ရမလဲ ဆိုတာကို ဆက္လက္ေျပာခ်င္ပါတယ္။
          ကုမၸဏီေတြမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြ ျပဳလုပ္ျပသေတာ့မယ္ဆိုရင္ စကားေျပာေကာင္းေစရန္အတြက္ Presentation တစ္ခုမွာ တင္ဆက္သူသည္ အေၾကာင္းအရာကို စိတ္ပါ၀င္စားမႈ ျပင္းထန္ရပါမယ္။ ေနာက္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြနဲ႔ ျပတ္သားစြာ တင္ျပႏုိင္ရပါမယ္။ သ႐ုပ္ျပေတြနဲ႔ တင္ဆက္ျပသႏုိင္ရမယ္။
Key Components of a Presentation
-       သ႐ုပ္ျပႏုိင္ရမယ္။
-       အက်ဳိးအေၾကာင္း ခိုင္လံုစြာျဖင့္ တင္ျပႏုိင္ရမယ္။
-       အခ်ိန္ကိုက္ ရွင္းျပႏိုင္ရမယ္။
-       သူတစ္ပါး နားလည္ေအာင္ ရွင္းလင္းစြာ ေျပာဆိုႏုိင္ရမယ္။
-       ပရိသတ္ႏွင့္ ေျပာမယ့္အေၾကာင္းအရာကို နားလည္ၿပီး ျဖစ္ရမယ္။
-       စ၊ လယ္၊ ဆံုး ညီညြတ္စြာျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တင္ျပႏုိင္ရမယ္။

အရင္ဆံုး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားရမယ္။ အခ်က္အလက္ေတြ ႀကိဳတင္စုေဆာင္း ထားၿပီး ေျပာမယ့္ အေၾကာင္းအရာကိုလည္း ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားရပါမယ္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြက ေျပာခ်င္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ပရိသတ္၊ တည္ေနရာ စတဲ့ေနရာကိုလည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာခ်င္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ဆုိတာက ကိုယ္က ဘာကိုေျပာခ်င္တာလဲ၊ သတင္းေပးျခင္း၊ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ ဆဲြေဆာင္ျခင္း၊ ရွင္းလင္းျပသျခင္းႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းလားဆိုတာကို အရင္ဆံုး ခဲြျခားထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ေနာက္ပရိသတ္ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ ဘယ္လိုလူမ်ဳိးလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ လာနားေထာင္ ရသလဲ၊ လူဦးေရ၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ အသက္အရြယ္၊ ေနာက္ခံအေျခအေန၊ ဘယ္ေလာက္သိထားၿပီးသားလဲ၊ ဘယ္လိုသေဘာထားမ်ဳိးရွိၾကလဲဆိုတာကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားသင့္တဲ့ အပိုင္းတစ္ခုပါပဲ။ အေရးႀကီးတဲ့ တည္ေနရာကေတာ့ ေနရာ၊ အက်ယ္အ၀န္း၊ ပံုစံေတြအျပင္ ထိုင္ခံုအခင္းအက်င္း ေနရာ ဘယ္လိုခ်ထားမလဲ။ အခန္းရဲ႕ အလင္းအေမွာင္၊ သဘာ၀ လွ်ပ္စစ္မီး လိုအပ္ခ်က္ေတြလည္း ျဖည္းဆည္းထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
     အဓိကကေတာ့ လူမ်ား စိတ္၀င္စားတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေရြးခ်ယ္နည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
-       ဆဲြေဆာင္မႈရွိေအာင္ ေျပာရန္
-       စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ေခါင္းစဥ္ေရြးခ်ယ္ရန္
-       ပရိသတ္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေျပာျပထားရန္
-       ခ်က္ခ်င္းသေဘာေပါက္သြားေအာင္၊ နားလည္သြားေအာင္ ေျပာႏုိင္ပါေစ
-       ေခါင္းစဥ္ကဲြမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းပါေစ
စတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေကာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္တတ္ပါေစ။
          ေျပာမည့္အေၾကာင္းအရာေတြ အစီအစဥ္တစ္က် ရွိရန္ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အက်ဳိးအေၾကာင္း အက်ဳိးဆက္ ခိုင္လံုစြာျဖင့္ တင္ျပပါ။ လိုအပ္ပါက စာလံုး၊ ဓာတ္ပံု၊ သ႐ုပ္ျပပံုမ်ား ေ၀ေ၀ဆာဆာ သံုးသင့္ပါတယ္။ Bullet Points မ်ားတပ္ျခင္း၊ Diagrams ထည့္သြင္းျခင္း၊ Pictures မ်ားႏွင့္ Animations မ်ားကိုလည္း သူ႔ေနရာနဲ႔သူ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ သံုးတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ စာသားမ်ားကိုလည္း ထင္သာျမင္သာရွိပါေစ။ ေခါင္းစဥ္အရြယ္အစားကိုလည္း 32 Points ေလာက္ထားၿပီး ဒုတိယေခါင္းစဥ္ကို 26 Points ထက္ မေသးေအာင္ ျပဳမူသင့္ပါတယ္။ ရႈပ္ေထြးေသာ စာလံုးမ်ား မသံုးဘဲ ႐ိုးရွင္းေသာ စာလံုးမ်ားသာ သံုးသင့္ပါတယ္။
          ေျပာခ်င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အခ်က္နည္းနည္းႏွင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သံုးသင့္ပါတယ္။ ၀ါက်ေတြကိုလည္း အျပည့္အစံုေရးဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ ပထမဆံုး အေရးႀကီးတာကေတာ့ First impression ပါပဲ။ ေၾကာက္ရြံ႕မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ထားရပါမယ္။ စတင္မေျပာခင္မွာ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ထားရမယ္။ အသက္ကို ပံုမွန္ရွဴပါ။ စိတ္လည္း ၿငိမ္သက္မႈရွိပါေစ။ ကို္ယ္ေျပာခ်င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား မေျပာခင္ ပရိသတ္အလယ္ေရာက္ၿပီ ဆိုတာနဲ႔ မ်က္ႏွာ အမူအယာ ကို ျပံဳးရႊင္စြာထားထားပါ။ 
ပရိသတ္အားလံုးကို စင္ေပၚ ေရာက္တာနဲ႔ ေ၀့ၿပီး မ်က္လံုးခ်င္းဆက္သြယ္မႈယူၿပီး လိုအပ္ပါက ကိုယ္ဟန္အမူအယာနဲ႔ပါ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ အသံျဖင့္လည္း လူထုပရိသတ္ကို ဆဲြေဆာင္မႈရွိရပါမယ္။ လူတိုင္းကို မ်က္လံုးခ်င္းဆံုၿပီး ၾကည့္ရန္ ႀကိဳးစားပါ။ တစ္ခါတေလ သင္လည္း ျမင္ဖူးခ်င္ ျမင္ဖူးေကာင္း ျမင္ဖူးမွာပါ။ စကားသံသာ ၾကားၿပီး ေဟာေျပာသည့္လူကို ပရိသတ္က သဲသဲကဲြကဲြ မျမင္ရတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သတိေပးခ်င္တာက ခံုေနာက္မွာပဲ ပုန္းကြယ္မေနပါႏွင့္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေျပာဆိုေဆြးေႏါးႏုိင္သူျဖစ္ပါေစ။ ပရိသတ္ေရွ႕ေရာက္ျပီဆိုတာနဲ႔ ေၾကာင္အစြာ ရပ္မေနပဲ ေျပာရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အလြတ္မွတ္မိပါေစ။ ေျပာခ်င္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ႐ုိး႐ိုးရွင္းရွင္း၊ လြယ္လြယ္ကူကူပဲ ေျပာပါ။ တစ္ဆက္တည္း ေက်းဇူးတင္စကားေျပာပါ။ပရိသတ္ကို ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာပါ။ ေျပာမည့္ ေခါင္းစဥ္ကိုလည္း ေျပာျပပါ။ ၾကာခ်ိန္ကို ႀကိဳတင္ေျပာထားပါ။ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေ၀ေပးပါ။ နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ ဘာရမည္ဆိုသည္ ကိုလည္း ႀကိဳတင္ေျပာၾကားပါ။
          ေဟာေျပာပဲြစတင္သည္ႏွင့္ ေခါင္းစဥ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဟာသ၊ ေမးခြန္းစသည္ျဖင့္ စတင္ေျပာၾကားၿပီး စီစဥ္တက် စနစ္တက် တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ ေျပာခ်င္ေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာျပန္လည္ရွင္းျပရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ အာ႐ံုစိုက္ေစခ်င္ေသာ အေၾကာင္းအရာေတြကိုလည္း ထပ္ကာ ထပ္ကာ ျပန္ေျပာပါ။ နိဂံုးခ်ဳပ္ရင္လည္း အခ်က္အလက္ ခိုင္ခိုင္လံုလံုျဖင့္ ဒါမွမဟုတ္ အဆို အမိန္႔မ်ားျဖင့္လည္း အဆံုးသတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုၿပီးတာနဲ႔ တစ္ဆက္တည္း ေမးခြန္းမ်ား ေမးႏုိင္ေအာင္ ပရိသတ္ကို ေသခ်ာၾကည့္၍ အေမးအေျဖကို စတင္ပါ။ ေမးေသာသူမ်ားရဲ႕ ေမးခြန္းကို ေသခ်ာနားေထာင္ပါ။ ေျဖၾကားတဲ့အခါမွာလည္း မ်က္လံုးကို ၾကည့္၍ ေသခ်ာေျဖဆိုပါ။ ေမးခြန္းမ်ားကို နားလည္ေၾကာင္း အမူအယာျဖင့္လည္း ျပသႏိုင္ပါတယ္။
          ပရိသတ္ရဲ႕ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုတဲ့အခါ ယုံၾကည္မႈ အျပည့္ရွိပါ။ စိတ္ရွည္သည္းခံပါ။ အားလံုးကို ေကာင္းေကာင္းဆက္ဆံပါ။ မေျဖနုိင္လည္း ႐ိုးသားစြာ မသိရင္ မသိေၾကာင္း ၀န္ခံၿပီး ေျဖဆိုရန္ ျငင္းဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ကိုယ္ေျပာမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စ လယ္ ဆံုး အစစအရာရာ ျပင္ဆင္ထားမည္ ဆိုပါက သင္သည္ လူအမ်ားရဲ႕အလယ္မွာ ေအာင္ျမင္ေသာ စကားေျပာေကာင္းသူ တစ္ဦး ျဖစ္လာမည္မွာ မုခ်ဧကန္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

ျမန္မာအိုင္စီတီဂ်ာနယ္ေတြ ေဖာ္ျပပါရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။