အလွတရား
ရင္မွာထား
ေရၾကည္တစ္အိုး
ထမ္းပိုးလွဴကာ
အလွရွာသူ....။
ၾကာငုံတစ္ဖူး
ဆြတ္ခူးလွဴကာ
အလွရွာသူ...။
ဆီမီးတစ္ခြက္
တင္ဆက္လွဴကာ
အလွရွာသူ...။
ပုတီးတစ္ကံုး
စဲြသံုးေမြ႕စြာ
အလွရွာသူ...။
ယူတတ္လွ်င္ရ
လွဴတတ္လွ်င္ လွသတဲ့...။
ဘ၀မွာ အလွရွာ
ရွာတတ္ရင္ ခရီးမေ၀း
ကုသိုလ္ေရးမို႔
ပီတိေ၀ေစဖို႔
တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္
အလွဴျပဳၾကပါစို႔....