ဂါထာေတာ္ကို မနက္အိပ္ရာထ (၂၇) ေခါက္၊ ေန႔လယ္ (၂၇) ေခါက္၊ ညအိပ္ရာ၀င္ (၂၇) ေခါက္ (၉) န၀င္းေက် ရြတ္ရပါမယ္။ ေရာင္းပန္းသာလို႔ ၀ယ္ပန္းလွျပီး အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လာဘ္ပြင့္ကံျမင့္တယ္။ မွန္မွန္ရြက္ဆိုဖို႔၊ ယုံၾကည္စဲြျမဲစြာ ရြတ္ျပီး မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့တဲ့ သတိရွိဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။
ဧဟိ လာဘံ ပိယံ မမ
ဧဟိ သုခံ ပိယံ မမ
ဧဟိ လာဘံ ဧဟိ ဓနံ ဧဟိ သုခံ ပိယံ မမ
လာဘံ လာဘတု သဗာဒါ