ယမန္ေန႔ မနက္ပိုင္း ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ၉၆ ပါးေသာ ေရာဂါျဖင့္
ကြယ္လြန္အနစၥေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ဦးနတ္ႏြယ္(၇၉ ႏွစ္) ရဲ႕ဘ၀အေၾကာင္းမ်ားကေတာ့
၁၉၃၃-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမဳိ႕၌
အဖကုန္သည္ ဦးဘ၀မ္း၊ အမိ ေဒၚေစာလုံတုိ႕က ေမြးဖြားသည္။
တစ္ဦးတည္းေသာသားျဖစ္၍ အမည္ရင္းမွာ ဦးလွျမင္႔ ျဖစ္သည္။

၁၉၃၉-၄၆ - ျမစ္ၾကီးနား ေတာင္းဖန္း အစုိးရ အထက္တန္းေက်ာင္း၌ တတိယတန္းအထိပညာသင္ခဲ႔။
၁၉၄၆-၄၉ - မႏၱေလး ဗုဒၶသာသနာ႕ႏုဂၢဟအထက္တန္းေက်ာင္း၌ တကၠသုိလ္၀င္တန္းအထိပညာသင္ခဲ႕။
၁၉၄၆-၅၃ - ရန္ကုန္ႏွင႕္မႏၱေလးေက်ာင္းသားလူငယ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ခဲ႔သည္။
၁၉၅၀ - ဇြန္ ၂၈ ထုတ္ ဟံသာ၀တီသတင္းစာတြင္ ''ေက်ာင္းသူမ'' ကဗ်ာကုိေရး၍
စာေပေလာကသုိ႕ ၀င္ေရာက္ခဲ႔သည္။
၁၉၅၁-၅၃ - အထက္ဗမာႏုိင္ငံ ကေလာင္သစ္လူငယ္မ်ား အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္အမႈေဆာင္။
ထုိ႕ေနာက္ အတြင္းေရးမွဴး။
၁၉၅၂ - ''ကမၻာေျမအႏွံ႕'' ၀တၳဳထြက္။
၁၉၅၃ - တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္။ ဤႏွစ္မွာပင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၌ ဆက္လက္ပညာသင္ခဲ႕။
၁၉၅၃-၅၅ - စုံေထာက္မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၀င္။
၁၉၅၄ - ''မုိးထဲေလထဲ'' ၀တၳဳထြက္ (ပထမဆုံးေရးေသာ လုံးခ်င္း၀တၳဳ)။
၁၉၅၅ - ျမန္မာႏုိင္ငံ စာေရးဆရာအသင္း အမႈေဆာင္။
၁၉၅၆ - အျပာ၊ ခ်စ္ေသာေၾကာင႕္၊ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ၀တၳဳမ်ားထြက္။
၁၉၅၇ - ''ႏွစ္ၾကီးသမား'' ၀တၳဳထြက္။
၁၉၅၇-၅၈ - အေကာက္ခြန္ရုံးစာေရး။
၁၉၅၉-၆၂ - ကမၻာ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ဂရက္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ဌာနခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္။
၁၉၆၀ - ''အ၀ါ'' ၀တၳဳထြက္။ ကမၻာပတ္လည္ရက္ရွစ္ဆယ္ (ဘာသာျပန္)ထြက္။
ခ်စ္သူရိွေသာျမဳိ႕၊ ရတနာလႈိဏ္ ဂူ၊ သႏၱာကြၽန္း(ဘာသာျပန္)၊
အေနာက္မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း၊ အပ်ံသင္စ စေသာစာအုပ္မ်ားထြက္။ လွျမင႕္
အမည္ျဖင႕္ အကယ္ဒမီအဂၤလိပ္၊ ျမန္မာသရုပ္ေဖာ္ အဘိဓာန္''ထြက္ခဲ႕။
၁၉၆၁ - ''လွ်ဳိ႕၀ွက္သဲဖုိမဂၢဇင္း'' တည္ေထာင္သူႏွင႕္ စာတည္း။
''ညေစ်းတန္းအစ''၊ ''ဇာတ္သမ အလယ္'' ''တမင္သက္သက္'' ''တ၀ဲလည္လည္''
''ႏွမေထြးမယ္႕ကုိလုိလွ်င္'' ''ရွက္စဖြယ္'' (ဘာသာျပန္)
''ေရႊဖလားႏွင႕္မုိးခါး ေရ'' ၀တၳဳမ်ားထြက္။
၁၉၆၁-၆၃ - ျမန္မာႏုိင္ငံစာေရးဆရာစာေပကလပ္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္။
၁၉၆၂ - ''တစ္ေကြ႕ေတာ႕ ၾကဦးမည္'' ''မႈခင္းစုံေထာက္ ကုိယ္ေတြ႕မွတ္တမ္း''၊
''မုိးညျဖဴျဖဴ'' ''၀ကၤပါ'' ''တကၠသုိလ္ႏွင႕္ ျပင္ပကမၻာ''
စေသာစာအုပ္မ်ားထြက္။
၁၉၆၃ - ''အမ်ဳိးသားသတင္းစာ'' ဘာသာျပန္အယ္ဒီတာ။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ
စာေရးဆရာသမဂၢတြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး။
၁၉၆၄ - ''ေရာမက မိန္းမပ်က္'' (ဘာသာျပန္) ေက်ာက္ဘီလူး၊ တစ္ဆယ္ (မုိးေ၀
ႏွင္႔တြဲ) စာအုပ္မ်ားထြက္။
၁၉၆၅ - တေန႕မဟုတ္တစ္ေန႕၊ အနီးအေ၀း အနိမ္႕အျမင႕္၊ အေရွ႕မုိးေကာင္းကင္
(ဘာသာျပန္)ႏွစ္တြဲ။ အုံးအုံး ကြၽက္ကြၽက္ စေသာစာအုပ္မ်ားထြက္။
၁၉၆၆ - ျမသဇင္၊ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း (အတြဲ-၁) စာအုပ္မ်ားထြက္။
၁၉၆၇ - စုံေထာက္မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာ။ မီးခုိးမဆုံးမုိးမဆုံး၊
ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း (အတြဲ-၂)၊ အျပာအ၀ါစ ေသာစာအုပ္မ်ားထြက္။
၁၉၆၈ - မုိးေ၀မဂၢဇင္း တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ။ ကမၻာရန္(ဘာသာျပန္)။ လကြယ္ေန႕ည
စာအုပ္မ်ားထြက္။
၁၉၆၈ - ၇၃ - မင္းေက်ာ္ႏွင႕္တြဲ၍ ''မလိခ''အမည္ခံယူကာ ''ျမန္မာ ၀တၳဳ
အညႊန္း'' အုပ္တြဲမ်ားေရးခဲ႕။
၁၉၆၉ - ေမာင္ေန၀င္း၊ မင္းေက်ာ္တုိ႕ႏွင႕္တြဲ၍ ''ေတာ္လွန္ စာေပ''
''ေတာ္လွန္စာေပ အေတြးအျမင္'' စာအုပ္မ်ား ေရးခဲ႕။
အေရွ႕စူးစူးအေနာက္ယြန္းယြန္း၊ ကုသုိလ္တစ္ပဲ ငရဲတစ္ပိႆာ စာအုပ္မ်ားထြက္။
၁၉၇၀ - ''ေရႊႏွင႕္ယုိးမွားပန္းစကား'' ၀တၳဳထြက္။
၁၉၇၁ - ''အျပာႏွင႕္အ၀ါ'' ၀တၳဳထြက္။
၁၉၇၂ - တံခြန္တုိင္ေမာင္ႏွမမ်ား၊ နႏၵ၀န္သုိ႕အျပန္၊
နန္းစပယ္ႏွင႕္တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္၊ မ်က္ေတာင္ ေကာ႕နဲ႔ မ်က္ထားညဳိ
စေသာ၀တၳဳမ်ား၊ သီတာခုနစ္တန္ ေတာင္စဥ္ခုနစ္ထပ္(ခရီးသြား)
သည္ေခတ္ႏွင႕္သည္ေမာင္ ႏွမမ်ား-စာအုပ္မ်ား ထြက္။
၁၉၇၃ - ခ်စ္သူႏွင႕္တစ္ခဏ မုန္းသူႏွင႕္တစ္ဘ၀၊ တစ္ေယာက္က မာယာ၊
နန္းသက္မြန္ႏွင႕္ မ်က္ႏွာစိမ္းမ်ား၊ မသႏၱာမသိပါ၊ မ်က္ႏွာမွာအျပဳံး၊
မ်က္လုံးမွာေဒါသ၊ ရန္သူတစ္ရာ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္၊ စေသာ၀တၳဳမ်ားထြက္သည္။
၁၉၇၄ - ေကသရာဇာ၊ ကြၽန္မအသက္ သေျပခက္၊ တစ္ပင္ကုိ ႏွစ္ပင္ယွက္တယ္၊
အရုပ္နဂါး အရုပ္က်ား၊ အလည္လာတဲ႔ မိန္းခေလးရယ္၊ သိဂႌတစ္၀က္ ေရႊတစ္၀က္
စေသာ၀တၳဳမ်ားထြက္ခဲ့သည္။
၁၉၇၅ - မျပီးဆုံးေသးေသာည၊ ျပာျပာညဳိေရာင္ မိႈင္းတလဲ႕လဲ႕၊
က်ားမ်က္လုံးနဲ႕ေၾကာင္မ်က္ႏွာ၊ ေက်ာ္ေဇယ်ႏွင႕္ သံကြန္ျခာ ခုနစ္ထပ္
စေသာ၀တၳဳမ်ားထြက္ရွိခဲ့သည္။
၁၉၇၆ - ေနာက္ဆုံးတစ္ေန႕ ေနာက္ဆုံးကမၻာ။ ႏြဲ႕၀ါ၊
မုန္းပင္ေအာက္မွာခ်စ္သူရွာ စေသာ၀တၳဳမ်ားထြက္။
၁၉၇၇ - ကုေဋကုဋာသိန္းသန္းတန္ေတာ႕တယ္။ ဘယ္ ယိမ္း ညာႏြဲ႕ ဘယ္ျပန္ႏြဲ႕၊
ေလကစား ၾကြားတလူလူေ၀ စေသာ ၀တၳဳမ်ားထြက္။
ေနာက္ပုိင္း ခုႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ၀တၳဳမ်ားဆက္ထြက္ခဲ႕သည္။ ပင္ကုိယ္ေရး၀တၳဳ၊
အမွီး၀တၳဳ၊ ဘာသာျပန္၀တၳဳ၊ ခရီသြား စာေပ၊ 'မိမိႏွင႕္စာေရးဆရာမ်ား'
ကဲ႕သုိ႕ေသာ ရုပ္ပုံလႊာအဖြဲ႕မ်ား ေ၀ဖန္ေရးစာေပ ေဆာင္းပါး စသည္ျဖင္႔
စာေပအမ်ဳိးအစား အေတာ္စုံစုံ ေရးသားခဲ႔သည္။ ႏြယ္နီမဂၢဇင္း တည္ေထာင္သူႏွင္႔
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခ႔ဲသည္။ ''ကာရာမာေဇာ႕ ညီအစ္ကုိမ်ား''
စာအုပ္ျဖင႕္ (၂၀၀၂-ခု၊ အမ်ဳိးသားစာေပ ဘာသာျပန္စာေပဆု) ရရိွခဲ႔သည္။
ပင္ကုိေရးလုံးခ်င္းအုပ္ ၁၀၀ ခန္႕ ဘာသာျပန္လုံးခ်င္း ၂၀ ေက်ာ္ ေရးသားခဲ႕။
မိုးေဇာ္ဟိန္း အမည္ျဖင္႔လည္း လုံးခ်င္း၀တၳဳ ဘာသာျပန္မ်ား ေရးခဲ႔သည္။
ကေလာင္အမည္ခြဲ ၁၄ ခုခန္႕ရိွသည္။

ဆရာၾကီး နတ္ႏြယ္ရဲ႕ ထင္ရွားေသာ စာအုပ္အခ်ဳိ႕မွာ
(၁) ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္း (၂-တြဲ)

(၂) အျပာ အ၀ါ
(၃) တစ္ေကြ႕ေတာ႕ ေတြ႕ၾကဦးမည္
(၄) ကာရာမာေဇာ႕ ညီအစ္ကုိမ်ား (၂-တြဲ) (ဘာသာျပန္)
(၅) မုိဗီဒစ္ (ဘာသာျပန္)
(၆) ေရာမက မိန္းမပ်က္ (ဘာသာျပန္)
(၇) မိမိႏွင႕္စာေရးဆရာမ်ား
(၈) သီတာခုနစ္တန္ ေတာင္စဥ္ ခုႏွစ္ထပ္ (ခရီးသြား)
(၉) ျမန္မာ၀တၳဳအညႊန္း (မလိခအမည္ျဖင္႔ မင္းေက်ာ္ႏွင႕္တြဲေရး)
(၁၀) ႏြယ္နီ ႏုိင္ငံတကာ အဘိဓာန္ (၁၉၉၄)
(၁၁) ကမၻာ႕၀တၳဳအညႊန္း (၁၉၉၆)
(၁၂) ဘ၀ဟူသည္ (ဘာသာျပန္)
(၁၃) ဂ်က္လန္ဒန္ ၀တၳဳတုိမ်ား
စာအုပ္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ပုဂံစာအုပ္တိုက္မွ ထြက္ရွိခဲ့တာ မ်ားပါသည္။
ယမင္း စုေဆာင္းထားေသာ စာအုပ္မ်ားကေတာ့ မိုဗီဒစ္၊ သီတာခုနစ္တန္ ေတာင္စဥ္
ခုနစ္ထပ္၊ ျမန္မာ၀တၳဳအညႊန္းေပါင္းခ်ဳပ္၊ ဂ်က္လန္ဒန္၊
ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းစာအုပ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါသည္။