ျပံဳးျပံဳး ျပံဳးျပံဳးျပံဳးႏွင့္ မင္း ဘယ္ေတာ့တုန္း
'သံုး'ေပ်ာက္လုိ႕ 'ငါး'ကြယ္
ေျခာက္ရြာႏွင့္လႊဲ
လူ႕ျပည္မွာ စံမျမဲ
'ေလး' ေအာက္ကဆဲြ

သတိ
ျပံဳးျပံဳး ျပံဳးျပံဳးျပံဳးႏွင့္ မင္း ဘယ္ေတာ့တုန္း =
ေလာကီအာ႐ံုကာမဂုဏ္ႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႕ျပီးေနက်လၽွင္ မိမိ ဘယ္ေန႕
ကြယ္လြန္မည္ဆိုသည္မွာ မသိႏုိင္ေပ။
'သံုး'ေပ်ာက္လုိ႕ 'ငါး'ကြယ္ = ရတနာ သံုးပါးကိုးကြယ္ရမည္ကို
သတိလက္လြတ္ျပီး အနႏၲငါးပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ေမ့ေနသည္က မ်ားေပသည္။
ေျခာက္ရြာႏွင့္လႊဲ = ထို႕ေၾကာင့္ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ႏွင့္ လဲြသူက မ်ားေပသည္။
လူ႕ျပည္မွာ စံမျမဲ = လူ႕ဘဝဆိုသည္မွာ မျမဲေပ။ ေရပြက္ပမာ တစ္သက္လ်ာတည့္
'ေလး' ေအာက္ကဆဲြ = သတိလက္လြတ္ျပီး အကုသိုလ္က်ဴးလြန္မိသျဖင့္
အပါယ္ေလးပါးသို႕ နစ္ျမႇဳပ္သြားရေပသည္။

သတိ
ဆင္ျခင္ၾကကုန္ေလာ့
သင္သည္ ေသရမည္ကား မလဲြ၊ အခ်ိန္ပိုင္းသာ လိုေတာ့သည္။ အိုေဘး၊ နာေဘး၊
ေသေဘးကား အေနာက္မွ အဆက္မျပတ္ လိုက္ေနျပီး ေျပးလို႕ မလြတ္ပါ မအိုမီ မနာမီ
မေသမီမွာ အတၱစဲြကို ခြၽတ္ပါ မာနအပြင့္ေတြ အျမန္ေခြၽႏုိင္ပါေစ.........
ေလာဘ ေဒါသ ဆိုတာ ေရေသာက္ျမစ္ေတြ သစ္ပစ္ပါေလာ့
အနတၱ ကိုယ္မဟုတ္ဟူေသာ ဆင္ျခင္တံုတရားကို အျမဲအျမန္ ယခုပင္ ဆင္ျခင္ပါေလာ့။

ခ်ဳိးျဖဴသာသနာျပဳ အေဖၾကီး ဦးေအးေဖ (ဦးအဂၢသာရ) (M.A, B.L.)
သကၠဝတီခ်ဳိးျဖဴေတာင္၊ တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ သတိေပးစကားေလးေတြကို ေျပာျပလုိက္ပါတယ္ေနာ္။