ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ ႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ကို `ေတာင္သူလယ္သမားေန႔´ လို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ လက္ထက္တိုင္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။
       ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္မွာ ေျမရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြကေတာ့
၃၀- ၁၂- ၆၂ မွ ၁ - ၁ - ၆၃ ရက္ေန႔အထိ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းေတာေက်းရြာမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
၃၀ - ၁- ၆၃ ေန႔မွ ၁ - ၂ - ၆၃ ရက္ေန႔အထိ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးယားေက်းရြာမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတာင္သူလယ္သမားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးကို က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။
၃၀ - ၁၂- ၆၃ ေန႔မွ ၂ - ၁ - ၆၄ ရက္ေန႔အထိ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပုပါးေက်းရြာတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။
၂- ၃ - ၆၄ ေန႔မွ ၆ - ၃- ၆၄ ရက္ေန႔အထိ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ ခေပါင္းေက်းရြာတြင္ ေတာင္သူလယ္သမား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို က်င္းပခဲ့တယ္။ ထိုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ လာမည့္ႏွစ္မွစၿပီး မတ္လ 2 ရက္ေန႔ကို ေတာင္သူလယ္သမားေန႔အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကလို႔ မတ္လ 2 ရက္ေန႔ေရာက္တိုင္း ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေတာင္သူဦးႀကီးေတြအတြက္ ဂုဏ္ျပဳသင့္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္တဲ့ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လယ္သမားမ်ားမရွိခဲ့ရင္ တုိ႔ျပည္တြင္းမွာ ထမင္းအစား ေပါင္မုန္႔ကိုပဲ စားၾကရလိမ့္မယ္နဲ႔တူပါတယ္။ ခုေတာ့ ဆန္ေရစပါး ေပါၾကြယ္၀ေအာင္ လုပ္ေပးၾကတဲ့ ေတာင္သူဦးႀကီးေတြကို အလြန္ပဲ ေက်းဇူးတင္ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ကို ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။