ေလာကအလယ္
ေနသာသလို ေျဖလိုက္စမ္း
ျဖစ္ခ်င္တာေတြ မ်ဳိသိပ္
က်ိတ္မွိတ္ခဲ့တဲ့ ရက္ေတြသိပ္မ်ား
ျဖတ္သန္းေနက် ၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္း
ေကာင္းတဲ့သူေတြရွိသလို
မေကာင္းတဲ့သူေတြ သိပ္မ်ား
ဘယ္သူ ဘယ္၀ါဆိုတာ မစဥ္းစားခ်င္
ဒါဟာ ေလာကသဘာ၀တရား
ေနထြက္ခ်ိန္ရွိေနသလို
ေန၀င္ခ်ိန္လည္း ေရာက္လာစျမဲ
အရာအားလံုးကို အျပံဳးမပ်က္ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔
အားတင္းကာ ေလွ်ာက္ေနဆဲ
ပန္းတိုင္ကို အေရာက္လွမ္း
တို႔ေတြ ႀကိဳးစားၾကစို႔