4/18/2008

ျမန္မာႏွစ္သစ္

ႏွစ္ကူး သၾကၤန္ႏႊဲေပ်ာ္ေနၾကတယ္။

No comments: